Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân

Xem thêm
Nội dung chất vấn, thảo luận tại kỳ họp là hoạt động quan trọng của Hội đồng nhân dân; được coi là hình thức giám sát trực tiếp của đại biểu Hội đồng nhân dân đối với các cơ quan, cá nhân khi được chất vấn nhằm giải đáp, làm rõ trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ theo thẩm quyền, đồng thời giúp đại biểu Hội đồng nhân dân thể hiện trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân.
24/04/2020
about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ DÂN CHỦ

Dân Chủ là một vùng đất cổ, gần gũi, thân thương và rất đỗi tự hào. Trải qua quá trình hình thành và phát triển lâu dài, người dân nơi đây với truyền thống đoàn kết, tương trợ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau "nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng" và tinh thần anh dũng kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm; cân cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, chinh phục và cải tạo tự nhiên.... tất cả đã tạo lên một vùng đất trù phú, giàu bản sắc văn hóa.

Xã Dân chủ có diện tích 4,03 km², dân số năm 1999 là 4478 người, mật độ dân số đạt 1111 người/km².

Địa giới hành chính:

  • Phía Đông giáp xã Quỳnh Châu (huyện Quỳnh Phụ);
  • Phía Tây giáp xã Điệp Nông;
  • Phía Nam giáp xã Duyên Hải;
  • Phía Tây nam giáp xã Hùng Dũng
  • Phía Bắc giáp xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Phụ).
Xã có 7 thôn: Bái- Đan Hội- Đinh-Hà Thắng- Hà Tiến- Phú Hội- Trung Ngọc